Řešitelský tým

Hlavní řešitel projektu:

doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING
tel. 585 634 072

Členové řešitelského týmu:

 • Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
 • Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.
 • Martin Doubrava
 • RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.
 • Doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Holeček
 • RNDr. Karel Hron, Ph.D.
 • RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
 • Mgr. Blažena Kratochvílová
 • Mgr. Michaela Kratochvílová
 • Mgr. Blanka Krausová
 • Prof. RNDr. Ing. Kubáček Lubomír, DrSc., Dr. h. c.
 • Doc. Ing. Kubátová Jaroslava, replica watches, Ph.D.
 • RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
 • Doc. RNDr. Josef Molnár, CSc.
 • RNDr. PhDr. Ivo Müller, Ph.D.
 • RNDr. Horymír Netuka, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
 • Mgr. Jan Stoklasa
 • RNDr. Filip Švrček, Ph.D.
 • Doc. RNDr. Talašová Jana, CSc.
 • PhDr. Olga Vítkovská
 • Mgr. Jana Vrbková, Ph.D.
 • RNDr. Miloslav Závodný
 • Ing. Dagmar Zlámalová
 • RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.

Dalšími členy týmu jsou konzultanti praxí v partnerských a spolupracujících institucích.