Publicita

Publicita projektu bude zajištěna následujícími způsoby:

  • Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační
    sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)
  • Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)
  • Propagační předměty
  • Zvláštní tiskové a mediální zprávy
  • Internetové stránky projektu