Popis projektu

Cílem projektu je inovovat 5 studijních oborů (více než 50 předmětů) bakalářského, navazujícího a doktorského studia aplikované matematiky tak, aby jeho absolventi byli lépe připraveni pro své působení v podmínkách znalostní ekonomiky. Projekt vychází ze zkušeností týmu, analýzy stávajícího studia, šetření u zaměstnavatelů a absolventů a strategie OP VK pro oblast terciálního vzdělávání. Zahrnuje tyto klíčové aktivity:

  • vytvoření inovovaných studijních plánů v modulární struktuře,
  • přípravu a realizaci inovované výuky, vytvoření e-learningových studijních opor,
  • odborné praxe studentů s využitím partnerství a dalších forem spolupráce s firmami,
  • odborné konference jako součást vzdělávání studentů, swiss rolex watches,
  • propagaci studia mezi studenty středních škol.

Cílovou skupinu tvoří studenti inovovaných studijních oborů, v rámci volitelné výuky i ostatní studenti Univerzity Palackého a pokud jde o propagaci studia i studenti SŠ.