Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinu projektu tvoří studenti následujících studijních programů a oborů akreditovaných na PřF Univerzity Palackého v Olomouci:

 • Bakalářský studijní program Aplikovaná matematika (B1103):
  • Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví
  • Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví
  • Aplikovaná statistika
 • Magisterský studijní program Aplikovaná matematika (N1103):
  • Aplikace matematiky v ekonomii
 • Doktorský studijní program Aplikovaná matematika (P1103):
  • Aplikovaná matematika

V projektu je počítáno s tím, že části inovované a nové výuky se zúčastní i další studenti Univerzity Palackého - zejména studenti studijních programů Matematika a Informatika na PřF UP a studenti oboru Aplikovaná ekonomická studia garantovaného spolupracujícím pracovištěm, Katedrou aplikované ekonomie FF UP.

Součástí projektu bude také propagace studia aplikované matematiky mezi studenty středních škol.