Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinu projektu tvoří studenti následujících studijních programů a oborů akreditovaných na PřF Univerzity Palackého v Olomouci:

 • Bakalářský studijní program Aplikovaná matematika (B1103):
  • Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví
  • Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví
  • Aplikovaná statistika
 • Magisterský studijní program Aplikovaná matematika (N1103):
  • Aplikace matematiky v ekonomii
 • Doktorský studijní program Aplikovaná matematika (P1103):
  • Aplikovaná matematika

V projektu je počítáno s tím, že části inovované a nové výuky se zúčastní i další studenti Univerzity Palackého - zejména studenti studijních programů Matematika a Informatika na PřF UP a studenti oboru Aplikovaná ekonomická studia garantovaného spolupracujícím pracovištěm, Katedrou aplikované ekonomie FF UP. That is why most men like the laurine watches which are rare.

Součástí projektu bude také propagace studia aplikované matematiky mezi studenty středních škol.