O projektu

Základní informace

Plný název: Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci
Anglický název: 
Streamlining the Applied Mathematics Studies at Faculty of Science of Palacky University in Olomouc
Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0243
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Stručný popis

Cílem projektu je inovovat 5 studijních oborů (více než 50 předmětů) bakalářského, navazujícího a doktorského studia aplikované matematiky tak, aby jeho absolventi byli lépe připraveni pro své působení v podmínkách znalostní ekonomiky. Projekt zahrnuje tyto klíčové aktivity:

  • vytvoření inovovaných studijních plánů v modulární struktuře,
  • přípravu a realizaci inovované výuky, vytvoření e-learningových studijních opor,
  • odborné praxe studentů s využitím partnerství a dalších forem spolupráce s firmami,
  • odborné konference jako součást vzdělávání studentů,
  • propagaci studia mezi studenty středních škol.

Dokumenty ke stažení