Partneři projektu

Partnery projektu jsou:

Český statistický úřad

www.czso.cz

Vybraným studentům bude umožněno absolvovat na pracovišti Českého statistického úřadu v Praze nebo v Olomouci odbornou praxi, která je součástí jejich studia. Seznámí je s prostředím a chodem příslušného
pracoviště ČSÚ. Další spolupráce spočívá v zadávání témat diplomových a disertačních prací a konzultace při jejich řešení. www.nsbl.co.uk

 

TESCO SW.

www.tescosw.cz

Odborné praxe v TESCO SW umožní studentům aplikované matematiky prověřit si získané teoretické poznatky při řešení reálných problémů, rozvinout schopnost práce v mezioborovém týmu a získat cennou osobní zkušenost s prací v progresivní softwarové firmě.